Фактори ризику

Фактори ризику, що впливають на результати діяльності підприємства: Найбільш істотними факторами ризику є:
Зовнішні фактори - зміна протягом строку дії тарифів вартості окремих складових структури тарифів, з причин, які не залежать від підприємства.
Внутрішні фактори – це незаплановані зупинки устаткування, аварії.