Звітність 2022

Баланс за 1 квартал 2022

Звіт керівника за 1 квартал 2022

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2022

Баланс за 1 півріччя 2022

Звіт керівника за 1 півріччя

Звіт про фінансові резудьтати за 1 півріччя 2022

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2022

Звіт про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2022

Баланс на 30 вересня 2022

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022

Звіт керівника за 9 місяців 2022

Баланс за 1 квартал 2022

Звіт керівника за 1 квартал 2022

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2022

Баланс за 1 півріччя 2022

Звіт керівника за 1 півріччя

Звіт про фінансові резудьтати за 1 півріччя 2022

Баланс на 30 вересня 2022

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022

Звіт керівника за 9 місяців 2022

Баланс за 2022 рік

Звіт про фінансові результати за 2022 рік

Звіт про управління за 2022 рік

Звіт керівника за 2022 рік

Звіт з виконання ФП за 9 місяців 2022 року

Звіт з виконання ФП за 2022 рік

ФП за 2022 (коригований)

ФП за 2022

Звіт незалежного аудитора та аудит фінансової звітності за 2022 рік